فضیلت وخواص سوره سجده به همراه دانلود ترتیل

آثار و برکات سوره سجده

1) ایمنی از تب و درد مفاصل

از پیامبر گرامی اسلامی نقل شده: هر کس سوره
سجده را بنویسد و با خود همراه داشته باشد از مبتلا شدن به تب و سردرد و درد مفاصل
در امان است(6)

در روایتی از امام صادق علیه السلام نیز هم به
داشتن نوشته این سوره مبارکه و هم نوشیدن آب حاصل از شستن این سوره برای رفع انواع
تب ها مفید دانسته است(7)

2) عزل کردن حاکم ستمگر

در کتاب المصباح در باب خواص سوره سجده آمده:
اگر سوره سجده را بنویسد و در خانه والی و حاکمی قرار دهند در همان سال معزول می
شود.(8)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:

(1)درمان با قران، ص 72

(2)مجمع البیان، ج8، ص97

(3) ثواب الاعمال، ص110

(4) سنن الترمذی، ج4، ص239

(5) کنزالعمال، ح2413

(6) تفسیرالبرهان، ج4، ص385

(7)همان

(8) المصباح کفعمی، ص456

منابع: «قرآن درمانی روحی و جسمی محسن آشتیانی،
سید محسن موسوی؛ و درمان با قرآن،محمدرضا کریمی»

/ 0 نظر / 41 بازدید