خصلتهای سه گانه منتخبی از کتاب خصال شیخ صدوق (ره)

نهى از قضاى حاجت در سه جا

سکونى نقل مى‏کند که امام صادق (ع) از پدرانش از على (ع) نقل مى‏کند که فرمود: پیامبر خدا (ص) نهى کرد از اینکه در کنار آبى که خورده مى‏ شود و یا نهرى که از آن خورده مى ‏شود و یا زیر درختى که میوه دارد، قضاى حاجت کنند.

اسراف کار، سه علامت دارد

 ابو اسحاق در یک حدیث مرفوع از امام سجّاد (ع) نقل مى‏کند که امیر المؤمنین (ع) فرمود: شخص اسراف کار سه علامت دارد: چیزى را که شایسته او نیست مى‏خورد و لباسى را که شایسته او نیست مى‏ پوشد و چیزى را که شایسته او نیست مى‏خرد. (در خوراک و پوشاک و خریدن کالا از حدّ خود تجاوز مى‏کند و بیشتر از آنچه در شأن اوست خرج مى‏کند)

هر چشمى در روز قیامت گریان است مگر سه چشم‏

46- سکونى نقل مى‏کند که امام صادق (ع) از پدرش نقل مى‏کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: هر چشمى در روز قیامت گریان است مگر سه چشم: چشمى که از ترس خدا گریه کرده و چشمى که از آنچه خدا حرام کرده پوشیده شده و چشمى که در راه خدا بیدار مانده است.

همه نیکى ‏ها در سه خصلت جمع شده است‏

 ابو حمزه از امام باقر (ع) نقل مى‏کند که امیر المؤمنین (ع) فرمود: همه نیکى‏ها در سه خصلت جمع شده است: نگریستن و سکوت و سخن گفتن، پس هر نگاهى که همراه با عبرت گرفتن نباشد، اشتباه است و هر سکوتى که همراه با اندیشیدن نباشد، غفلت است و هر سخنى که همراه با ذکر خدا نباشد، بیهوده و لغو است. خوشا به حال کسى که نگاهش عبرت و سکوتش تفکر و کلامش ذکر باشد و بر گناهش گریه کند و مردم از شرّ او ایمن باشند.

از کلاغ سه خصلت را یاد بگیرید

 سلیمان بن جعفر مى‏گوید: امام رضا (ع) از پدرانش از على (ع) نقل مى‏کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: سه خصلت را از کلاغ بیاموزید: جفت شدن با ماده به صورت پنهانى و طلب روزى در صبح زود و احتیاط کردن او.

نهى از مشورت کردن با سه طایفه‏

 پیامبر خدا (ص) فرمود: یا على! با ترسو مشورت مکن که راه رهایى را به تو

تنگ مى‏کند و با بخیل مشورت مکن که تو را از هدفت باز مى‏دارد و با حریص مشورت مکن که طمع کارى را براى تو زینت مى‏دهد و بدان یا على که ترس و بخل و حرص یک طبیعت دارند و بدگمانى (به خدا) جامع آنهاست.

حضرت آدم از سه خصلت یکى را برگزید

59- اصبغ بن نباته از على بن ابى طالب (ع) نقل مى‏کند که فرمود: جبرئیل بر آدم نازل شد و گفت: اى آدم، من مأمور شده‏ام که تو را میان سه خصلت مخیّر کنم، تو یکى از آنها را انتخاب کن و دو تا را رها ساز. آدم به او گفت: آن سه چیز چیست اى جبرئیل؟ گفت: عقل و حیا و دین. آدم گفت: من عقل را انتخاب کردم. جبرئیل به حیا و دین گفت: شما بروید. گفتند: اى جبرئیل ما مأمور هستیم که عقل هر کجا باشد آنجا باشیم. جبرئیل گفت: هر جور که بخواهید، و بالا رفت.

امتحان شیعه در سه مورد

 لیثى از امام صادق (ع) نقل مى‏کند که فرمود: شیعیان ما را در سه مورد امتحان کنید: موقع فرا رسیدن وقت نماز، بنگرید که چگونه بر آن مواظبت مى‏کنند و در باره اسرارشان که چگونه آن را از دشمن ما حفظ مى‏کنند و در باره اموالشان، بنگرید که چگونه به برادرانشان کمک مى‏کنند.

محبوب‏ترین کارها براى خدا سه چیز است‏

 زهرى از امام سجاد (ع) نقل مى‏کند که فرمود: آخرین چیزى که خضر به موسى بن عمران وصیت کرد، این بود که گفت: کسى را به خاطر گناهى سرزنش مکن و همانا محبوب‏ترین کارها نزد خدا سه چیز است: میانه ‏روى در گشاده‏دستى و عفو به هنگام قدرت و مدارا با بندگان خدا، و هیچ کس در دنیا با کسى مدارا نکرد مگر اینکه خداوند در روز قیامت با او مدارا خواهد کرد و سرآمد حکمت، ترس از خداوند است.

سه چیز است که خداوند به هیچ کس در آنها رخصت نداده‏

 عنبة بن مصعب گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: سه چیز است که خداوند در آنها به هیچ کس رخصت نداده است: نیکویى به پدر و مادر چه نیکوکار باشد و چه بدکار و وفاى به عهد براى نیکوکار و بدکار و اداى امانت به صاحبش چه نیکوکار باشد و چه بدکار.

فرشتگان به خانه‏اى که در آن سه چیز باشد وارد نمى‏شوند

محمد بن مروان از امام صادق (ع) نقل مى‏کند که پیامبر خدا (ص) فرمود:جبرئیل نزد من آمد و گفت: ما فرشتگان به خانه‏اى که در آن سگ و یا مجسمه جسدى و یا ظرفى که در آن بول کنند باشد، وارد نمى ‏شویم.

زمین به پروردگارش ناله نکرد، مانند نالیدن آن از سه چیز

 سلیمان بن حفص از امام صادق (ع) نقل مى‏کند که پیامبر خدا (ص) فرمود:زمین به پروردگارش ناله نکرد مانند نالیدن آن از سه چیز: خونی که به ناحق بر روی زمین ریخته شود یا غسل کردن از زنا یا خوابیدن بر آن پیش از طلوع آفتاب.

خداوند نگهدارى سه چیز را قبول نکرده‏

 محمد بن حسین به سند خود از پیامبر خدا (ص) نقل مى‏کند که فرمود:

خداوند نگهدارى سه چیز را قبول نکرده: کسى که در یک خانه ویرانه فرود آید و کسى که در وسط راه نماز بخواند و کسى که مرکب خود را رها کند و آن را نبندد.

سه چیز به خداوند شکایت مى‏کنند

163- امام صادق (ع) فرمود: سه چیز به خداوند شکایت مى‏کنند: مسجدى که خراب شود و اهلش در آن نماز نخوانند و عالمى که میان نادانان باشد و مصحفى(قرآنی) که‏آویزان باشد و غبار بر آن بنشیند و در آن قرائت نشود.

سه چیز خورده نمى‏شود ولى چاق مى‏کند و سه چیز خورده مى‏شود ولى لاغر مى‏کند

 معاویة بن عمّار از امام صادق (ع) نقل مى‏کند که فرمود: سه چیز چاق و سه چیز لاغر مى‏کند: آن سه چیز که چاق مى‏کند: مداومت در حمام رفتن و بو کردن عطر خوش و پوشیدن لباس نرم است. و آن سه چیزى که لاغر مى‏کند، مداومت در خوردن تخم مرغ و ماهى و شکوفه درخت خرماست.

مصنف این کتاب مى‏گوید: منظور از مداومت در حمام رفتن این است که یک روز در میان به حمام برود و چون هر روز حمام رود لاغر مى‏شود.

در پیاز سه خصلت است‏

 میسّر مى‏گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: پیاز بخورید که در آن سه خصلت است: دهان را خوشبو مى‏کند و لثه‏ها را محکم مى‏سازد و منى و جماع را زیاد مى‏کند. (شاید منظور پیاز پخته است که دهان را خوشبو مى‏کند و یا پس از مدتى دهان خوشبو مى‏شود)

زائر امام رضا (ع) در سه جا سود مى‏برد

 حمدان الدیوانى از امام رضا (ع) نقل مى‏کند که فرمود: هر کس مرا با وجوددورى خانه‏ام زیارت کند، روز قیامت در سه جا نزد او مى‏آیم تا اینکه او را از وحشت نجات دهم: هنگامى که نامه اعمال از راست و چپ پراکنده شود و نزد صراط و نزد میزان ترازو براى سنجش اعمال.

سه کس وارد بهشت نمى‏شوند

 ابو موسى اشعرى از پیامبر خدا (ص) نقل مى‏کند که فرمود: سه کس وارد بهشت نمى‏شوند: کسى که همیشه شراب بخورد و کسى که همیشه جادو کند و کسى که پیوند خویشاوندى را قطع کند. و هر کس در حالى که دائم الخمر است بمیرد، خداوند او را از نهر غوطه مى‏خوراند، گفته شد: نهر غوطه چیست؟ فرمود: آن نهرى است که از فروج زن‏هاى روسى جارى می ‏شود و بوى آن اهل جهنم را رنج مى‏دهد.

امام صادق (ع) فرمود: سه کس وارد بهشت نمى‏شوند: خون ریز و شارب الخمر و سخن چین.

ثواب سه خصلت: گرفتن وضوى کامل و آشکار ساختن سلام و صدقه پنهانى‏

246- انس بن مالک از پیامبر خدا (ص) نقل مى‏کند که روزى فرمود: اى انس! وضو را کامل بگیر تا (در قیامت) از صراط مانند گذشتن ابرها عبور کنى و سلام را آشکار کن تا خیر و برکت خانه ‏ات افزون شود و صدقه پنهانى را بسیار بده تا خشم پروردگار را فرو نشیند.

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 122 بازدید