فضیلت و خواص سوره عنکبوت به همراه دانلود ترتیل

آثار و برکات سوره

1) درمان همه بیماری ها

از رسول گرامی اسلام نقل شده است: هرکس سوره عنکبوت را نوشته و پس از شستن، از آب آن بنوشد همه دردها و بیماری ها از او زایل می شود. امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: اگر این سوره را بنویسند و آنگاه آن را شسته و از آب حاصل از آن بنوشند تب، سردی و درد از آنها برداشته می شود و از هیچ دردی جز درد مرگ که چاره ای از آن نیست، غمگین نمی شوند و در زندگی به شادی فراوانی دست می یابند(3)

2) جهت آرامش و شرح صدر

نوشیدن آب این سوره موجب شادی دل و شرح صدر می شود و اگر برای افروختگی و حرارت چهره از این آب صورت را بشویند برطرف می شود و اگر هنگام خواب این سوره خوانده شود موجب آرامش و راحتی در خواب می شود(4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:

(1) مجمع البیان، ج8، ص5

(2) ثواب الاعمال، ص 109

(3) تفسیرالبرهان، ج4، ص301

(4) همان

منبع: «قرآن درمانی روحی و جسمی ؛ محسن آشتیانی، سید محسن موسوی»

/ 0 نظر / 45 بازدید