فضیلت و خواص سوره شوری به همراه دانلود ترتیل

آثار و برکات سوره

1) رفع عطش

امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکس این سوره را بنویسد و بشوید و از آب آن در سفر بنوشد بعد از آن نیازمند آب نمی شود و دچار عطش نخواهد شد...(4)

2) رفع شک

از حضرت صادق علیه السلام روایت است که: هر کس سوره شوری را بنویسد و بشوید و...

این آب را با خاک رس مخلوط کنند و از گل بدست آمده کوزه ای بسازند و پس از آن آب در آن بریزند و کسی که شک زیاد دارد از آن بنوشد به حالت عادی بر می گردد.(5)

3) دیدن خواب خوش

اگر این سوره را نوشته و شب هنگام خواب زیر بالشت نهد خوابهای خوشی ببیند.(4)

ــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:

(1)درمان با قرآن،ص 92

(2)مجمع البیان، ج9، ص25

(3) ثواب الاعمال، ص113

(4)مستدرک الوسائل، ج4، ص312

(5) همان

(4) درمان با قرآن، ص93

منابع: «قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی ، درمان با قرآن، محمدرضا کریمی»

 

/ 0 نظر / 45 بازدید