خصلتهای شش گانه منتخبی ازکتاب خصال شیخ صدوق(ره)

6 خصلت است که مؤمن پس از مرگ هم از آنها سود میبرد

امام ششم فرمود مؤمن پس از مرگ خود از 6 خصلت سود مى‏برد فرزند نیکى که برایش آمرزش خواهد، قرآنى که از او بماند و تلاوت شود، چاه آبى که کنده، درختى که کاشته، آبى که وقف کرده کردار نیکى که رواج داده و پس از مرگش از او پیروى مى‏شود.

بر در بهشت 6 کلمه نوشته است‏

رسول خدا فرمود مرا ببهشت بردند و دیدم بر در آن نوشته شده‏ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ محمد دوست خداست على ولى خداست فاطمه کنیز خداست، حسن و حسین برگزیده خدایند، و لعنت خدا بر دشمنانشان.

6 خصلت از مردانگى است‏

رسول خدا فرمود 6 خصلت از مردانگى است، سه در وطن و سه در سفر آن سه که در وطن است، خواندن قرآن؛ آباد کردن مساجد خدا و برادر و رفیق گرفتن براى خشنودى خداى عز و جل و اما آنچه در سفر است بخشیدن توشه برفیقان و خوش خلقى و شوخى بدون اینکه گناهى مرتکب شود.

خداوند شش طائفه را به شش خصلت عذاب کند

امام یکم فرمود خدا 6 طائفه را به شش خصلت عذاب کند عرب را بواسطه تعصب و نژادپرستى، خان‏ها و دهدارها را براى تکبر ، امیران و فرماندهان را به ستم کردن و فقها را به حسد و بازرگانان را به خیانت و ده‏ نشینان را به نادانى.

شش خصلت در مؤمن نیست‏

حارث بن مغیره نضرى گوید از امام ششم شنیدم میفرمود 6 خصلت در مؤمن نباشد عسرت و ناشناسى و لجبازى و دروغ و حسد و ستمکارى.

شرح‏

مقصود از عسرت و ناشناسى اینست که در برابر برادران دینى خود خلق تنگ و بخیل باشد و از کمک و همراهى بآنها دریغ کند و از اظهار آشنائى و پذیرائى واردین و حاجتمندان خود دارى نماید.

به شش کس نباید سلام کرد

امام ششم از گفته پدرانش (ع) فرمود بشش کس سلام ندهند یهودى، گبر، مسیحى، مردیکه مشغول حاجت است یا بر سفره شراب نشسته و بر شاعرى که بزنهاى عفیفه و آبرومند ناسزا میگوید و نسبت عمل بد مى‏دهد و بر کسانى که به دشنام دادن بر مادر یک دیگر خوش مزکى و شوخى می کنند و مسرور میشوند.

کشتن 6 حیوان قدغن شده‏ 

رسول خدا از کشتن 6 حیوان قدغن کرده، زنبور عسل و مورچه و قورباغه و جغد و هدهد و پرستوک اما زنبور عسل براى آنکه گیاه پاکیزه و خوش بو میخورد و عسل پاکیزه میسازد و همانیست که خداى عز و جل به او وحى کرده با اینکه نه از جن است و نه از انس اما مورچه براى آنکه مردم در عهد حضرت سلیمان به خشکسالى و قحط گرفتار شدند و براى دعاى باران به صحرا بیرون رفتند ناگاه دیدند یک مورچه‏اى روى دو پاى خود ایستاده و دستها به آسمان بلند کرده و میگوید بار خدایا ما هم از آفریدگان تو هستیم و بفضل تو محتاجیم ما را از نزد خود روزى‏ده و بگناه بى‏خردان از فرزندان آدم ما را مؤاخذه مکن، سلیمان فرمود برگردید بخانه‏هاى خودتان که خداوند بدعاى دیگران بشما باران مى‏دهد، اما قورباغه چون آتش به ابراهیم افروختند همه جانداران زمین بخدا شکایت کردند و اجازه خواستند که آب بر آن آتش بریزند خدا بهیچ کدام اجازه نداد مگر بقورباغه که براى این کار دو سوم تنش سوخت و یکسوم آن بجا ماند اما هدهد راهنماى سلیمان شد بکشور بلقیس، اما جغد یک ماه رهنماى حضرت آدم شد از کوه سراندیب بشهرستان جده، اما پرستوک از غم آن ستمهائى که مردم ستمکار بما خانواده کردند همیشه در آسمان میچرخد و ذکرش تلاوت سوره حمد است نمى‏بینید که در پایان خواندنش و لا الضالین مى‏گوید.

خداى عز و جل 6 خصلت را براى پیغمبر و اوصیاء از فرزندان او و پیروان آنها بد دانسته‏

امام ششم فرماید که پیغمبر فرمود خدا 6 خصلت را براى من بد داشت و من براى وصیان از فرزندان خود و پیروانشان بد داشتم، بازى در حال نماز و جماع در حال روزه، منت نهادن پس از دادن صدقه، جنب در مسجد رفتن، در میان خانه‏هاى مردم سر کشیدن؛ در میان گورها خندیدن.

از 6 چیز باید بخدا پناه برد

امام ششم فرمود رسول خدا در هر روزى از 6 چیز پناه بخدا میبرد. از بدى و شرک و حمیت یعنى تعصب بى‏جا و غضب و ستم و حسد.

شش چیز از سحت است‏

امام یکم فرمود سحت بهاى مردار و بهاى سگ و بهاى شراب و مزد زنا دهنده و رشوه گرفتن در قضاوت و مزد کاهنست.

شرح‏

سحت مال حرامست و مقصود از کاهن کسى است که غیبگوئى میکند و مزد میگیرد مانند فال بین و کف بین و رمال و امثال آنان عمار بن مروان گوید امام ششم فرمود سحت انواع بسیارى دارد یکى مالى است که از کارمندان حاکمهاى ستمکار بدست آید یکى از آنها مزدیست که قاضیان براى قضاوت میگیرند و مزدى که فاحشه‏ها براى زنا میگیرند و بهاى شراب و بهاى مى خرما که مست‏کننده باشد و ربا بعد از علم بحرمت آن اما اى عمار رشوه گرفتن در حکم کفر به خداى بزرگ و رسول او است.

چهار پا 6 حق بصاحب خود دارد

رسول خدا (ص) فرمود چهار پا 6 حق به صاحب خود دارد، چون بمنزل رسید اول او را خوراک بدهد و هر کجا بآب میگذرد او را سر آب ببرد، بروى او چیزى نزند زیرا خدا را تسبیح میکند در غیر منطقه جهاد در راه حق بر پشت او درنگ نکند یعنى هر وقت راه نمیرود از او پیاده شود، بیش از توانائیش بر او بار ننهد، بیش از تاب و توانش او را راه نبرد.

خدا شیعه را از شش خصلت معاف داشته

امام ششم فرمود به درستى که خداى عز و جل شیعیان ما را از 6 خصلت معاف کرده از دیوانگى و خوره و پیسى و ابنه و از اینکه زنا زاده بوجود آورند و از اینکه دست گدائى بمردم دراز کنند.

مفضل بن عمر گوید از امام ششم شنیدم میفرمود هلا خدا شیعیان ما را از 6 بدى در پناه خود گرفته از اینکه چون کلاغ طمع ورزند و چون سگ زوزه کشند و ملوط گردند یا زنا زاده باشند یا زنا زاده بار آورند یا بر در خانه مردم گدائى کنند

 

 

 

/ 2 نظر / 274 بازدید
mirror

سلام خيلي ها دوست دارند که با هزينه اي اندک بتوانند تغييري متفاوت و جذاب در خانه خود ايجاد کننند.شما هم همينطور؟ پس حتما حتما يه سري به سايت من بزن و خودت قضاوت کن.اگر هم دوست داشتي تبادل لينک داشته باشيم...منتظرم

با سلام عرض خدا قوت، ممنون از مطالب و فايل هاي خوب و با ارزشتون كلي استفاده كردم، خدا خيرتون بده.