فضیلت و خواص سوره شعراء به همراه دانلود ترتیل

آثارو برکات سوره

1) شفای بیماری

از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و سلم نقل شده: اگر سوره  شعرا را نوشته و آنگاه آن را بشویند و از آن آب بنوشند خداوند او را از هر بیماری شفا می دهد...(5)

2) ایمن شدن خانه از آتش سوزی و سرقت

در روایتی دیگر از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله آمده: اگر فردی بر قرائت سوره شعرا مداومت ورزد، سارقی به خانه اش وارد نمی شود و خانه اش دچار آتش سوزی و غرق نمی شود. (6)

3) خوار کردن دشمن

هر کس بعد از قرائت بسم الله الرحمن الرحیم، آیات اول تا چهارم سوره شعراء را بر مشتی خاک که خورشید بر آن نتابیده است بخواند و آن را به صورت دشمن خود بپاشد، خداوند بر او خشم گرفته و آن دشمن را خوار می کند(7)

4) برای درمان کک و مک

روایت است که آیات 72 سوره شعرا را بر محل بنویسد.(8)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:

(1) درمان با قران، ص66

(2)مجمع البیان، ج7، ص318

(3)ثواب الاعمال، ص109

(4) تفسیرالبرهان، ج4، ص163

(5) تفسیرالبرهان،ج4، ص163

(6)همان

(7) خواص القرآن و فوائده، ص69.

(8) درمان با قران ص67

منابع: «قرآن درمانی روحی و جسمی محسن آشتیانی، سید محسن موسوی؛ و درمان با قرآن،محمدرضا کریمی»

/ 0 نظر / 39 بازدید