فضیلت و خواص سوره قمر به همراه دانلود ترتیل

آثار و برکات سوره

1) جهت یافتن محبوبیت نزد مردم

از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است: هر کس در روز جمعه هنگام ظهر سوره قمر را بنویسد و آن را زیر عمامه خود قرار دهد یا آن را همراه خود قرار دهد در نزد مردم آبرومند و محبوب خواهد بود.(5)

2) آسان شدن کارهای سخت

امام صادق علیه السلام فرموده اند: اگر در ظهر روز جمعه سوره قمر را بنویسد و با خود همراه داشته باشد به اذن خداوند کارهای سخت بر آنان آسان می شود.(6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) درمان با قرآن، ص105

(2) مجمع البیان،ج9، ص307

(3) الجامع الصغیر، ج2، ص234.

(4) ثواب الاعمال، ص116.

(5) تفسیرالبرهان، ج5، ص213

(6) همان

منبع: «قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی»

/ 0 نظر / 35 بازدید