فواید مسواک زدن از دیدگاه چهارده معصوم علیهم السلام

کاشف الأستار- ترجمه جامع الأخبار ؛ ؛ ص66

فصل چهارم در فضیلت مسواک‏

روایت شده از حضرت امیر المؤمنین (ع) از پیغمبر (ص) هر که مسواک کند روزى
یک بار راضى شود از وى خداى و هر که مسواک کند روزى دو بار بتحقیق که دوام نموده
است سنت پیغمبران را و بنویسد خدا از براى وى بهر نمازى که کرده ثواب صد نماز و
توانگر گرداند او را از درویشى و خوش گرداند بوى دهان او را و زیاد گرداند حفظ او
را و سخت گرداند گوشت دندان او را و گوارا کند طام او را و دفع
کند از وى بیمارى را و مصافحه کنند او را فرشتگان از آنچه بینند بر وى از نور و
پاک گرداند دندانهاى او را و متابعت کنند او را فرشتگان وقت بیرون آمدن او از خانه
و استغفار و طلب آمرزش کنند از براى او حاملان عرش و کروبیون و بنویسد از براى وى
بهر مرد مؤمن و زن مؤمنه ثواب هزار ساله و رفیع گرداند خدا از براى او هزار درجه و
بگشاید از براى او درهاى بهشت را که درآید از هر در که خواهد و بدهد خدا بوى کتاب
او را بدست راست وى و حساب کند با وى حسابى آسان و بگشاید خدا بر وى درهاى رحمت و بیرون نرود از دنیا تا آنکه ببیند جاى خود را در بهشت و بتحقیق که پیروى کرده است
پیغمبران را و درآید با ایشان در بهشت و هر که مسواک کند هر روز بیرون نرود از
دنیا تا آنکه ببیند ابراهیم علیه السلام را در خواب و باشد روز قیامت در شماره
پیغمبران و قضا کند خدا از براى او هر حاجت که هست او را از امر دنیا و آخرت و
باشد روز قیامت در سایه عرش روزى که نیست هیچ سایه الّا سایه او و باشد در بهشت
رفیق ابراهیم علیه السلام و رفیق پیغمبران و فرمود پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله
که دو رکعت نماز با مسواک دو ستر است بخدایتعالى از هفتاد رکعت بغیر مسواک‏

مکارم الأخلاق / ترجمه میرباقرى ؛ ج‏1 ؛ ص93

فصل سوم در باب مسواک‏

موسى بن جعفر (ع) فرمود: 

مسواک درمستراح دهان را بدبو کند.

و از پیغمبر (ص) فرمود: مسواک بر فصاحت مرد مى‏افزاید.

 

گزیده کافى ؛ ج‏6 ؛ ص29

مسواک‏ابو عبد اللّه صادق (ع) گفت: مسواک
زدن از شیوه انبیاء است.

  جدم رسول خدا- که صلوات خدا بر او باد- گفت: باسفارش جبرائیل امین چندان مسواک زدم که ترسیدم دندانهاى خود را از جا درآورم.

112- و امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: «همانا دهانهاى شما راههاى قرآنست
(با آن قرآن میخوانید). پس آنها را با مسواک زدن پاکیزه کنید.

113- و پیامبر صلى اللَّه علیه و آله در وصیّت‏هاى خود به امیر المؤمنین علیه
السلام فرمود: اى على ترا به مسواک زدن بهنگام وضو براى هر نمازى سفارش میکنم.

114- و نیز فرمود: مسواک زدن بخشى از وضو است.

مسواک زدن روزه دار در ماه رمضان هر وقت از روز که بخواهد اشکال ندارد.و
همچنین مسواک زدن براى محرم مانعى ندارد ولى مسواک زدن در حمّام مکروه است زیرا موجب بیمارى دندانهاست، و مسواک کردن از سنّتهاى حضرت ابراهیم علیه السّلام است.

119- امام باقر علیه السّلام در باره مسواک زدن فرمود: مسواک زدن را ترک نکن
بطورى که در سه روز متوالى نزده باشى، اگر چه تنها یک بار بر دندانها بگردانى.

120- پیامبر صلى اللَّه علیه و آله فرمود: مسواک را به عرض دندان بزنید (یعنى
عمودى هم مسواک بکنید نه تنها افقى).

123- پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: اگر بر امّتم سخت و مشقّت انگیز
نمیشد آنان را به هنگام وضو براى هر نمازى بمسواک زدن امر میکردم. (یعنى مسواک زدن دندان را در هنگام وضو واجب میساختم).

 

/ 1 نظر / 73 بازدید
ميان رشته اي متين

سلام.. بسيار خوب... دقيقا رويكردهاي تحقيقاتي ميان رشته اي هم به دنبال همين اثبات عقلانني و علمي بودن دستوات ديني است... اگه حوصله و وقت داشتي سري به ما بزن و مطالب ميان رشته اي رو بخون موفق باشي [گل][گل][گل]