احادیث و روایات چهارده معصوم درباره نحوه برخورد با نامحرم

الخصال / ترجمه جعفرى ؛ ج‏1 ؛ ص437

مرد مى‏تواند پنج عضو زن نامحرم‏ را ببیند

78- راوى گفت: به امام صادق (ع) گفتم: مرد کدام یک از اعضاى بدن زن نامحرم‏

را مى‏تواند ببیند؟ فرمود: صورت، دو کف دست و دو قدم.

(فرمایش پیغمبر: شما انجام شش عمل را براى من تعهد کنید تا من بهشت را براى شما متعهد شوم)

5- رسول خدا (ص) فرمود: شش عمل را براى من عهده دار شوید تا من بهشت را براى شما عهده دار شوم چون سخنى نقل کنید دروغ نگوئید و چون وعده دهید تخلف نکنید و چون بر چیزى امین شدید خیانت بامانت نکنید و چشمان خود را از نامحرم‏ بپوشید و دامن خود را آلوده نکنید و دست و زبان خود را نگهدارید

42- هر چشمى در روز قیامت گریانست جز سه چشم‏

رسول خدا فرمود هر چشمى روز قیامت گریانست جز سه چشم، چشمى که از ترس خدا گرییده، چشمى که از نامحرم‏ پوشیده، چشمى که در جبهه جهاد براى حق نخوابیده.

عیون أخبار الرضا علیه السلام / ترجمه غفارى و مستفید ؛ ج‏2 ؛ ص115

جعابىّ به همین اسناد از امیر مؤمنان علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله بعلىّ علیه السّلام فرمود: اى علىّ اگر بى‏قصد نظرت بر زنى نامحرم‏ افتاد، آن را با قصدتکرار مکن زیرا براى تو همان نگاه اوّل مانعى نداشت.

علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج‏2 ؛ ص799

پدرم رحمة اللَّه علیه از احمد بن ادریس از محمّد بن عبد الجبّار، از صفوان بن یحیى، از عبد الرحمن بن حجّاج نقل کرده که وى گفت از حضرت ابى عبد اللَّه علیه السّلام پرسیدم: دختر بچه نابالغ چه وقت باید سر خود را از نامحرم‏ بپوشاند و در چه زمانى لازم است سر خود را در نماز با مقنعه بپوشاند؟

حضرت فرمودند: سرش را لازم نیست بپوشاند تا وقتى که خواندن نماز بر او حرام مى‏گردد.

مکارم الأخلاق / ترجمه میرباقرى ؛ ج‏2 ؛ ص368

و فرمود: هر که بزن نامحرم‏ دست دهد خشم خداوند عزّ و جلّ را خریده و هر که بحرام با زنى همبستر شود با شیطانى بزنجیرى آتشین کشیده شود و هر دو به آتش در افتند.

شرح مصباح الشریعة / ترجمه عبد الرزاق گیلانى ؛ ؛ ص276

حضرت عیسى علیه السّلام به خلّص اصحاب خود، که ملقّب هستند به حواریّین، مى‏فرموده‏اند که: بپرهیزید از نظر کردن به زنان نامحرم‏، که زنان، تخم شهوت هستند و مورث قساوت و منتج کدورت دل هستند.

منابع فقه شیعه (ترجمه جامع أحادیث الشیعة) ؛ ج‏25 ؛ ص463

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «چون فردى از شما زنى را ببیند که او را به اعجاب وادارد باید که با همسرش آمیزش کند چرا که نزد همسرش مثل همان است که دیده است و براى شیطان به سوى قلبش راهى قرار ندهد و چشمش را از آن زن برگرداند و اگر همسرى ندارد دو رکعت نماز بخواند و خدا را بسیار بستاید و بر پیامبر و خاندان او درود فرستد سپس از فضل الهى بطلبد بى‏تردید خداوند براى این فرد از رافت خویش چیزى را فراهم مى‏سازد که او را بى‏نیاز سازد.»

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «خداوند لعنت کند چشم چران و کسى را که خود را در معرض چشم چرانى قرار مى‏دهد.»

امیرالمؤمنین علیه السلام در روایتى که مناهى پیامبر صلى الله علیه و آله را آورده است فرمود: «هرکس دو چشمش را از حرام پر سازد خداوند دو چشمش را در روز قیامت از آتش پر کند مگر اینکه توبه کند و برگردد.»

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: «هرکس دو چشمش را به حرام پر سازد خداوند در روز قیامت میخ‏هایى از آتش داخل آن مى‏کند پس از آن دو چشمش را از آتش پر مى‏سازد تا زمانى که مردم به پا خیزند آنگاه دستور مى‏دهد که او را به آتش ببرند.»

و باز پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: «هرکس که نگاه به داخل خانه همسایه‏اش کند و به عورت مردى یا موى زنى یا چیزى از بدنش نگاه کند بر خداوند است که او را همراه با منافقانى که در پى عورات مردم در دنیا بودند، به آتش درآورد و این شخص از دنیا بیرون نمى‏رود تا آنکه خدا او را رسوا سازد و عورت (نقص) او را در آخرت براى مردم آشکار سازد.»

محمّد بن سنان گوید: «حضرت رضا علیه السلام در جواب به سؤالاتى که از ایشان شده بود نوشتند:«نگاه به موى زنانى که با شوهران‏شان پوشیده شده‏اند و به دیگر زنان حرام گردید چرا که با نگاه، مردان تحریک مى‏شوند و نیز به دلیل کشاندن تحریک به فساد و ارتکاب چیزى که حلال و زیبا نیست و همینطور است آنچه که مانند موهاست.»

امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: «کسى نیست مگر اینکه به بهره‏اى از زنا دست یافته است. پس زناى دو چشم نگاه است و زناى دهان، بوسیدن است و زناى دو دست لمس کردن است چه زناى فرج آن را تکمیل کند یا نکند.»                                                                               امام صادق علیه السلام فرمود: «نگاه در پى نگاه در دل شهوت را مى‏کارد و همین فتنه براى نگاه کننده کافى است.»

از امیرالمؤمنین على علیه السلام درباره مردى که زنى با او برخورد مى‏کند و آن مرد به زن نگاه مى‏کند سؤال شد حضرت فرمود: «اولین نگاه براى توست و دومین نگاه به ضرر توست نه به نفع تو و نگاه سوم تیرى مسموم از تیرهاى شیطان است هرکس آن را به خاطر خدا نه دیگران ترک کند خداوند در پى آن ایمانى به او مى‏دهد که مزه آن را مى‏یابد.»

امام باقر علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلى الله علیه و آله لعنت کرد مردى را که به عورت زنى که برایش حلال نیست نگاه کند و نیز مردى را که به برادرش در ارتباط با همسر او خیانت کند و مردى را که مردم به خیردهى او و یا فقه او نیاز دارند و او از آنان رشوه مى‏خواهد.»

در کتاب‏ غُرَر الحِکَم‏ نقل شده است: «چشم‏ها دام‏هاى شیطان است.»

چشم چرانى قاصد فتنه‏هاست.

هر کس که چشمش را ببندد دلش را راحت ساخته است.

هر کس که نگاهش را آزاد و رها سازد خود را به کام مرگ کشانده است.

هرکس که چشمش را فرو بندد اندوهش کم شود و از نابودى‏اش در امان باشد.

و در روایت نهم از باب دهم از باب‏هاى جهاد با نفس فرموده خداى متعال به فرزند آدم که: «اگر چشمت با تو در ارتباط با نگاه به برخى از چیزهایى که بر تو حرام کرده‏ام درگیر شد من با دو پرده تو را بر آن کمک نموده‏ام پس چشمت را ببند و نگاه نکن.»

منابع فقه شیعه (ترجمه جامع أحادیث الشیعة) ؛ ج‏25 ؛ ص619

هشام و حفص و حمّاد بن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت کرده‏اند که حضرت فرمود: «کسانى که به پشت زنان نگاه مى‏کنند در امان نیستند از این که دیگران به پشت زنان‏شان نگاه کنند.»

ابو بصیر به امام صادق علیه السلام گفت: «زنى عبورش به مردى مى‏افتد. مرد به پشت او نگاه مى‏کند. حضرت فرمود: آیا کسى از شما دوست دارد که به همسرش و زنان خویشاوندش نگاه کنند؟

گفتم: نه. حضرت فرمود: پس همان را که براى خودت مى‏پسندى براى دیگران بپسند.»

حضرت امیرالمؤمنین على علیه السلام فرمود: «پنج چیز همراه با پنج چیز مى‏شود و آتش براى آن پنج چیز لازم است ... تا آنجا که گوید: و هرکس با دختران و پسران شوخى کند پس حتماً به زنا مى‏افتد و آتش، زناکار را قطعى است.»

حکم خلوت کردن مرد با زن نامحرم‏

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: «هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد در جایى که نفس زنى را که محرم او نیست مى‏شنوند، نماند.»

امیرالمؤمنین على علیه السلام فرمود: «سه چیز است که هرکس آنها را حفظ کند از شیطان رانده شده در امان بماند و نیز از هر بلایى: کسى که با زنى که مالک او نیست خلوت نکند و نزد سلطان نرود و بدعت گذار را بر بدعتش یارى ندهد.»

امام صادق علیه السلام فرمود: «از جمله چیزهایى که رسول خدا صلى الله علیه و آله از زنان بیعت گرفت این بود که به هنگام نشستن زانوان را در آغوش نگیرند (از اینگونه نشستن پرهیز کنند) و دیگر اینکه با مردان بیگانه در خلوت همنشین نشوند.»

الحیاة / ترجمه احمد آرام ؛ ج‏6 ؛ ص413

امام صادق «ع»: بر هر جزئى از اجزاى بدن تو دادن زکاتى در راه خداى بزرگ واجب است، بلکه بر هر تار مویى، بر هر نگاهى، پس زکات چشم، نگریستن براى عبرت گرفتن است، و چشم پوشیدن از نامحرم‏ و شهوات ...

نهج الفصاحة (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى الله علیه و آله) ؛ ؛ ص246

بدانید که هیچ مردى با زن نامحرم‏ خلوت نمى‏کند جز آنکه سومى آنها شیطان است.

 

قاموس قرآن ؛ ج‏5 ؛ ص105

قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ‏ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‏ ... وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ‏ یَغْضُضْنَ‏ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ... نور: 30- 31.

این دو آیه درباره نگاه مردان بزنان و زنان بمردان است ولى چنانکه گفته شد مراد از آن چشم بستن و مثل کور بودن نیست بلکه مراد کوتاه کردن نگاه و عدم توجّه است بعبارت دیگر یکدفعه با نگاه عادى نگاه میکنیم مثل نگاه کردن بماشین، خیابان، ساختمان و اجناس بازار، و یکدفعه‏

بطور ورانداز و دقّت و ارزیابى نگاه میکنیم. منظور این است که زنان بمردان نامحرم‏ و بالعکس بطور ورانداز نگاه نکنند و باصطلاح با «ریبه» نگاه نکنند نه اینکه چشم را برهم نهند.

/ 0 نظر / 144 بازدید