فضیلت و خواص سوره ذاریات به همراه دانلود ترتیل

آثار و برکات سوره

1) آسان شدن زایمان

از پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است: اگر سوره ذاریات را در ظرفی چینی یا بلوری بنویسند و پس از شستن از آبش بنوشند خوف و ترس از او برداشته می شود و اگر بر زن بارداری که سخت زایمان می کند بیاویزند به زودی زایمان می کند(4)

2) بهبود بیماری

در سخنی از امام صادق علیه السلام در این باره نقل شده است: اگر این سوره را نزد بیماری که بستری است بنویسند خداوند به صورت جدی بر او آسان می گیرد.(5)

3) جهت گشودن بخت دختران

هر کس آیه «49 سوره ذاریات» را بنویسد و برگردن دختری ببندد که شوهر نکرده به لطف خداوند به زودی ازدواج می کند.(6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت:

(1)مجمع البیان،ج9، ص252

(2)الدعوات، ص243

(3) ثواب الاعمال، ص115

(4)تفسیرالبرهان، ج5، ص155

(5) همان

(6) قرآن درمانی روحی وجسمی، ص226

منبع: «قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی»

/ 0 نظر / 322 بازدید