فضیلت و خواص سوره سبا’ به همراه دانلود ترتیل

آثار و برکات سوره

1) ایمن شدن و فرو ریختن ترس

در برکات این سوره از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده: هر کس سوره «سبأ» را بنویسد و بر خود بیاویزد هیچ حیوان و جنبنده آزار دهنده ای به او نزدیک نمی شود و اگر نوشته این سوره را بشوید و از آن بنوشد و مقداری از آن را بر خود بپاشد، اگر از چیزی می ترسد، ایمنی یافته و ترسش می ریزد و اگر صورتش را با آن بشوید نیز ترس و هراسش از بین می رود(4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:

(1)درمان با قرآن، ص76

(2) مجمع البیان، ج7، ص 190

(3) ثواب الاعمال، ص110

(4) تفسیرالبرهان، ج4، ص 504

منابع: «قرآن درمانی روحی و جسمی محسن آشتیانی، سید محسن موسوی؛ و درمان با قرآن،محمدرضا کریمی»

/ 0 نظر / 48 بازدید